مدیر آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

مدیر: آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

طبق اعلام و پیش‌بینی مرکز آمار از آینده جمعیت کشور عزیزمان ایران به طور حتم کشور ما با کم شدن قیمت رشد جمعیت مواجه خواهد شد .

کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

عبارات مهم : ایران

طبق اعلام و آینده نگری مرکز آمار از آینده جمعیت کشور عزیزمان ایران به طور حتم کشور ما با کم شدن قیمت رشد جمعیت مواجه خواهد شد .

نشست تخصصی «سیاست های جمعیتی آمریکا در دهه آینده» با تلاش پژوهشگاه مطالعات دنیا برگزار شد.

کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

به گزارش فارس، نشست تخصصی «سیاست های جمعیتی آمریکا در دهه آینده» روز سه شنبه و با تلاش پژوهشگاه مطالعات دنیا در محل دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این نشست دکتر محمدجواد محمودی استاد دانشگاه، کارشناس پرسشها آمریکا و مسئول کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایراد صحبت پرداخت.

طبق اعلام و پیش‌بینی مرکز آمار از آینده جمعیت کشور عزیزمان ایران به طور حتم کشور ما با کم شدن قیمت رشد جمعیت مواجه خواهد شد .

محمودی در ابتدا ضمن تسلیت شهادت امام محمد تقی (ع) در خصوص اوضاع جمعیتی ایران، اظهار داشت: کشور عزیزمان ایران در طول 4 دهه گذشته تحولات جمعیتی بسیاری را پشت سر گذاشته که بااهمیت ترین آنها کم شدن قیمت باروری در کشور است.

این کارشناس پرسشها آمریکا افزود: طبق بررسی های انجام شده است قیمت باروری کشور عزیزمان ایران در سال 1345 به ازای هر زن 7.7 فرزند بوده که در سال 1355 این قیمت به 6.3 فرزند کم کردن یافته هست. آنچه در کشور عزیزمان ایران رخ داده این است که از سال 1363 به بعد قیمت باروری به تدریج رو به کم کردن هست. به طوری که از 6.9 فرزند جهت هر زن به 5.5 فرزند رسیده است.

وی با اشاره به شروع غیررسمی برنامه های تنظیم خانواده از سال 67، گفت: با شروع این برنامه قیمت باروری در کشور به سرعت کم کردن پیدا کرد به گونه ای که در سال 1379 به 2.1 فرزند به ازای یک زن رسید به طوری که در کشور عزیزمان ایران باید به ازای هر زن یک دختر جایگزین آن شود.

کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

محمودی با توجه به در بند «ج» قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزود: نشانه از این قانون رساندن میزان موالید از 6.4 فرزند به 4 فرزند در سال 1390 بود. قیمت رشد جمعیت مابه التفاوت زاد و ولد و فوت و میر به همراه مهاجران هست. تقریبا بیشترین قیمت رشدی که تا آن وقت کشور عزیزمان ایران تجربه کرده بود حدود 3.9 درصد بود.

این کارشناس پرسشها آمریکا بیان کرد: طبق اعلام و آینده نگری مرکز آمار از آینده جمعیت کشور عزیزمان ایران به طور حتم کشور ما با کم شدن قیمت رشد جمعیت مواجه خواهد شد به طوری که طبق سرشماری سال 95 کشور عزیزمان ایران با کم شدن قیمت رشد مواجه شده است است.

طبق اعلام و پیش‌بینی مرکز آمار از آینده جمعیت کشور عزیزمان ایران به طور حتم کشور ما با کم شدن قیمت رشد جمعیت مواجه خواهد شد .

وی در ادامه صحبت های خود در خصوص اوضاع جمعیتی آمریکا در دهه های آینده گفت: در حال حاضر آمریکا 319 میلیون و 929 هزار نفر جمعیت دارد که طبق آمار سال 2017 شرکت ملل قیمت باروری کل آمریکا 1.88 به ازای هر زن است که کمترین قیمت جایگزینی می باشد.

* کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سالمندی دنیا را داراست

محمودی با توجه به قیمت سالمندی اظهار داشت: یکی از پیامدهای کم کردن باروری زیاد کردن قیمت سالمندی است که بسیار مهم هست. طبق آخرین آمار که در سال 2017 به وسیله شرکت ملل منتشر شد در سال 1390، 8 درصد (6 میلیون نفر) از جمعیت کشور عزیزمان ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل می دادند ولی اکنون این رقم به 10 درصد (8 میلیون) سالخورده رسیده هست. بنابراین کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت سال مندی در دنیا را دارا می باشد.

این کارشناس پرسشها آمریکا خاطرنشان کرد: طبق اعلام شرکت بهداشت جهانی در خصوص قیمت سالخوردگی جهان، در سال 2015 حدود 10 درصد از جمعیت کشور عزیزمان ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل داده که این رقم در سال 2050 به 33 درصد زیاد کردن خواهد یافت.

وی گفت: آمریکا کمبود جمعیت و قیمت باروری خود را با مهاجران جبران می کند به خاص مهاجرانی که از مکزیک به آمریکا می آیند.

محمودی با اشاره به علل کم کردن باروری در آمریکا افزود: یکی از علل این کم کردن بحران اقتصادی اخیر در آمریکا است.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | فرزند | آمریکا | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: