مدیر آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

مدیر: آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث آدم‌ربایان مرد برج‌ساز را کور کردند

یک زن و دو مرد که برج ساز 70 ساله را ربوده و با ضرب و شتم باعث نابینا شدن یک چشم او شده‌اند، در جلسه دادگاه جرم خود را انکار کردند. آنها مقداری اسید نیز روی کمر

آدم‌ربایان مرد برج‌ساز را کور کردند

آدم ربایان مرد برج ساز را کور کردند

عبارات مهم : ماشین

یک زن و دو مرد که برج ساز 70 ساله را ربوده و با ضرب و شتم باعث نابینا شدن یک چشم او شده است اند، در جلسه دادگاه جرم خود را انکار کردند. آنها مقداری اسید نیز روی کمر مرد برج ساز ریخته بودند تا به زور از او اثر انگشت بگیرند.

به گزارش جام جم، 20 مرداد 95، مردی 70 ساله به نام داوود با مراجعه پلیس گفت: «دیروز یکی از دوستانم به نام زهرا با کرایه یک خودروی آژانس جلوی منزل ام آمد. قرار بود با هم بیرون برویم ولی همین که در صندلی عقب نشستم، ناگهان راننده و زهرا جایشان را با هم عوض کردند و مرد غریبه دیگری نیز سوار ماشین شد. هر دو مرد مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و کف ماشین خواباندند. چند ساعت بعد مرا به باغی در هشتگرد بردند و دست و پایم را بستند. سپس مقداری اسید روی کمرم ریختند. آنها با تهدید، اثر انگشتم را گرفتند و از باغ بیرون رفتند. لحظاتی بعد، یکی از آدم رباها برگشت و گفت چون از انگیزه همدستانش خبر نداشت، مرا نجات می دهد. او دست و پایم را باز کرد و مرا با ماشین به منزل ام رساند. من به خاطر ضرب و شتم های متهمان از یک چشم نابینا شدم.»

آدم‌ربایان مرد برج‌ساز را کور کردند

با ثبت این شکایت، زهرا و دو همدستش سعید و رامین دستگیر شدند. آنها در بازجویی ها به آدم ربایی با انگیزه اخاذی اعتراف کردند و به زندان افتادند تا این که صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه، داوود خواستار قصاص چشم عامل ضرب و شتم و پرداخت دیه شد.

سپس رامین در جایگاه ایستاد و با رد اتهامات ضرب و شتم منجر به نابینایی و اسیدپاشی گفت: «من راننده آژانس بودم و زهرا از مسافرانم بود. او نقشه ربودن داوود جهت گرفتن اثر انگشت را کشید و با من در میان گذاشت. روز حادثه، همراه زهرا سوار پرایدم شدیم و برابر منزل داوود ایستادیم. زهرا از قبل با داوود هماهنگ کرده بود. هنگامی که آمد، من سریع به صندلی عقب رفتم و زهرا پشت فرمان نشست. چند متر جلوتر، همدستم سعید نیز سوار ماشین شد. دست و پای داوود را گرفتیم و او را کف ماشین خواباندیم. هنگامی که به هشتگرد رسیدیم، متوجه شدیم کلید باغ را با خود نیاورده ایم. من و زهرا از ماشین پیاده شدیم تا دنبال اجاره کردن باغ دیگری برویم ولی همان موقع سعید ماشین را روشن کرد و داوود را با خود برد. من نه اسیدپاشی را قبول دارم نه ضرب و شتم منجر به نابینایی. جرم من فقط آدم ربایی است.»

یک زن و دو مرد که برج ساز 70 ساله را ربوده و با ضرب و شتم باعث نابینا شدن یک چشم او شده‌اند، در جلسه دادگاه جرم خود را انکار کردند. آنها مقداری اسید نیز روی کمر

پس از رامین، زهرای 26 ساله نیز اتهامات آدم ربایی و اسیدپاشی را رد کرد و گفت: «اولین بار به این بهانه که طوطی کاسکوی من در حیاط منزل داوود افتاده، وارد منزل اش شدم. او همان موقع شماره ام را گرفت و به این شکل ارتباطمان شروع شد. روز حادثه، قرار بود وسیله ای از منزل داوود بردارم و بیرون بیایم. به رامین گفتم با خودرویش جلوی منزل داوود بیاید تا اگر دیر برگشتم، کمکم کند. هنگامی که از منزل بیرون آمدم، داوود هم دنبالم آمد. نمی دانم چه شد که آدم ربایی رخ داد. من هیچ نقشی در این کار نداشتم.»

در ادامه، سعید، همان کسی که داوود را نجات داد، گفت: «رامین گفته بود مساله ناموسی است و می خواهد داوود را گوشمالی بدهد ولی در مسیر هشتگرد، زهرا چند بار با داد و بیداد و فحاشی به داوود گفت خیلی پولداری و همه چیزت را ازت می گیرم. آنجا تازه فهمیدم ماجرا چیست جهت همین هنگامی که به باغ رسیدیم، در فرصتی مناسب، داوود را نجات دادم و با خودروی دربستی به منزل اش رساندم.» در آخر دادگاه، هر سه متهم حرف های خود را تکرار کردند و قضات نیز جهت صدور رای وارد شور شدند.

واژه های کلیدی: ماشین | دادگاه | اسیدپاشی | آدم ربایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: