مدیر آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

مدیر: آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل کدخدایی به احتمال زیاد کردن عوارض خروج و قیمت بنزین

سخنگوی شورای نگهبان در تصویر العمل به تصمیم دولت جهت زیاد کردن عوارض خروج از کشور و زیاد کردن قیمت بنزین در سال آینده به تصمیمات این شورا در مخالفت با چنین قوان

تصویر العمل کدخدایی به احتمال زیاد کردن عوارض خروج و قیمت بنزین

تصویر العمل کدخدایی به احتمال زیاد کردن عوارض خروج و قیمت بنزین

عبارات مهم : بنزین

سخنگوی شورای نگهبان در تصویر العمل به تصمیم دولت جهت زیاد کردن عوارض خروج از کشور و زیاد کردن قیمت بنزین در سال آینده به تصمیمات این شورا در مخالفت با چنین قوانین و مصوباتی که نتیجه آن تحمیل هزینه به زندگی مردم شده، اشاره کرد.

عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا راجع به نظر شورای نگهبان نسبت به وضع قوانین و مصوبات احتمالی مجلس در خصوص زیاد کردن عوارض خروج از کشور و یا گرانی سوخت، گفت: در این باره شورای نگهبان باید نظرات کارشناسی را مورد بررسی قرار داده، اینکه نظر دولت جهت زیاد کردن قیمت چیست و آیا به دنبال این کار است.

تصویر العمل کدخدایی به احتمال زیاد کردن عوارض خروج و قیمت بنزین

وی افزود: از طرف دیگر باید این عنوان نیز بررسی شود که اگر زیاد کردن قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می افتد، همچنین اگر شاهد این زیاد کردن ها باشیم اوضاع جامعه چه خواهد شد. در نهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات تازه عسر و حرج ایجاد می کند، ممکن است که نظر شورا نیز عوض کردن نماید البته این مباحث را باید به جمع بندی نظرات موکول کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن زیاد کردن هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی هست، مخالفت کند، گفت: چنین سابقه ای وجود داشته و شورای نگهبان در گذشته چنین نظراتی را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در تصویر العمل به تصمیم دولت جهت زیاد کردن عوارض خروج از کشور و زیاد کردن قیمت بنزین در سال آینده به تصمیمات این شورا در مخالفت با چنین قوان

واژه های کلیدی: بنزین | تصویر | مصوبات | نگهبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: