مدیر آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

مدیر: آخرین بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

آدم‌ربایان مرد برج‌ساز را کور کردند

یک زن و دو مرد که برج ساز 70 ساله را ربوده و با ضرب و شتم باعث نابینا شدن یک چشم او شده‌اند، در جلسه دادگاه جرم خود را انکار کردند. آنها مقداری اسید نیز روی کمر..

ادامه مطلب